Manažér ako kouč - zručnosti, myslenie, prístup

Manažér ako kouč - zručnosti, myslenie, prístup

Kurz pre manažérov v biznise, neziskovom sektore a verejnej správe obsahuje:

  • sebaskúsenosť - zážitok v pozícii klienta / partnera, 
  • teóriu a filozofiu systemického manažmentu a host leadershipu,
  • metodiku krátkeho koučovania zameraného na riešenie (Brief Coaching), 
  • koučovací prístup a prístup zameraný na riešenie aplikovaný v rôznych oblastiach využitia (manažment, leadership, školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, orgány verejnej správy, neziskové organizácie) 
  • praktický nácvik a realizáciu koučovacích rozhovorov zameraných na riešenie v oblasti, kde účastník pôsobí alebo sa chystá pôsobiť. 

Organizácia kurzu: 

  • trojdňové prakticky orientované skupinové moduly s odstupom 6 - 8 týždňov 
  • intenzívna práca v medzičase (štúdium zdrojov, vedenie rozhovorov, písomná sebareflexia, reflexia v skupine, príprava úloh na 3-dňový modul, telekonferencia)  

Trvanie kurzu a cena: 

  • Kurz trvá celkovo 186 hodín, ukončený bude v priebehu 7 - 10 mesiacov
  • 3006 EUR (konečná cena, kurz je vhodný aj na financovanie cez úrady práce cez program KOMPAS+.

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte e-mailom info@kouc.sk alebo telefonicky na 0905 726 916.