Slovak Telekom

Názov realizovaného projektu:                 Program interných koučov PIK

Obdobie spolupráce na projekte:              Marec 2011 – súčasnosť

Ostatné realizované projekty/aktivity:       Individuálne koučovanie manažérov ST, konzultácie

Silné stránky pri spolupráci:

  • Orientácia na kvalitu a úžitok riešenie pre klienta
  • Schopnosť adresne šiť na mieru a na potreby klienta/účastníkov rozvojových programov
  • Odbornosť a dlhoročná koučovská a lektorská prax
  • Partnerský prístup

Viac informácií rada poskytne

Mirka Sisková

Senior špecialista vzdelávania a rozvoja Slovak Telekom

miroslava.siskova@telekom.sk

0903 717 674