Náš tím

Klára Giertlová, PhDr., PCC (ICF)

Koučka, lektorka, konzultantka

partnerka SolutionSurfers International na Slovensku

Koučovať som začala ako manažérka v roku 1995 a odvtedy vo svojej práci uplatňujem a ďalej rozvíjam koučovací prístup a prístup zameraný na riešenie.

Som autorkou prvej neprekladovej knihy o koučovaní (Co/Man, 2004), založila som tradíciu medzinárodných konferencií o koučovaní na Slovensku (2005) a iniciovala som vznik Slovenskej asociácie koučov (SAKO, 2006), ktorej predsedníčkou som bola do februára 2009. Som tiež jednou zo štyroch zakladajúcich členov slovenskej pobočky ICF - Medzinárodnej federácie koučov

Môj kurz Systemický manažment a koučovanie, ktorý bol prvým dlhodobým akreditovaným kurzom koučovania na Slovensku, absolvovali mnohí úspešní slovenskí koučovia a koučujúci manažéri. Pod záštitou inštitútu SolutionSurfers International (Luzern, Švajčiarsko) lektorujem aj kurzy Brief Coaching, akreditované ICF - Medzinárodnou federáciou koučov.

Telefón: +421 905 726 916

Email: giertlova@kouc.sk

Peter Szabó, Dr., MCC

Kouč, lektor, konzultant - SolutionSurfers International

riaditeľ programu Brief Coaching, člen certifikačnej komisie ICF  

Email: peter.szabo@solutionsurfers.com

Katalin Hankovszky Christiansen, MA, PCC (ICF)

Koučka, lektorka, konzultantka - SolutionSurfers International

zakladateľka SolutionSurfers Hungary

Email: hankovszky@solutionsurfers.hu

Fotogaléria: Náš tím

Táto fotogaléria je prázdna.