Produkty

Manažér ako kouč - zručnosti, myslenie, prístup

Kurz pre manažérov v biznise, neziskovom sektore a verejnej správe obsahuje: sebaskúsenosť - zážitok v pozícii klienta / partnera,  teóriu a filozofiu systemického manažmentu a host leadershipu, metodiku krátkeho koučovania zameraného na riešenie (Brief Coaching),  koučovací prístup...

Kurz Brief Coaching

Základný kurz Brief Coaching PURE + nadstavbové kurzy PLUS a PRO, akreditované ICF ako ACTP program.  Viac informácií, Online prihláška  

Koučovanie - krátko, jednoducho, účinne

2-dňový workshop pre ľudí, ktorí chcú začať koučovať už od zajtra a zatiaľ nemajú ambície byť špecialistami na koučovanie. Viac informácií, Prihláška