Produkty

Certifikovaný kouč - zručnosti, myslenie, prístup, aplikácia

Kurz pre koučov aj koučujúcich manažérov a lídrov v biznise, neziskovom sektore a verejnej správe obsahuje: A. sebaskúsenosť - zážitok v pozícii klienta / partnera,  B. metodiku krátkeho koučovania zameraného na riešenie (Brief Coaching) a praktický nácvik koučovacích rozhovorov v...

Kurz Brief Coaching

Základný kurz Brief Coaching PURE + nadstavbové kurzy PLUS a PRO, akreditované ICF ako ACTP program.  Viac informácií, Online prihláška  

Koučovanie - krátko, jednoducho, účinne

2-dňový workshop pre ľudí, ktorí chcú začať koučovať už od zajtra a zatiaľ nemajú ambície byť špecialistami na koučovanie. Viac informácií, Prihláška