O nás

Za projektom Kouč.sk stoja profesionáli mysliaci a pracujúci spôsobom zameraným na riešenie (v angličtine solution-focused).

Úspornosť, jednoduchosť a užitočnosť prístupu zameraného na riešenie spôsobili, že sa zo sociálnej práce a psychoterapie veľmi rýchlo rozšíril aj do iných oblastí práce s ľuďmi - najmä manažmentu a koučovania.

Dnes sú práce Insoo Kim Berg a Steve de Shazera, "vynálezcov" prístupu zameraného na riešenie, preložené do viac ako 20 jazykov. Myslenie zamerané na riešenie je vo svete rozšírené v biznise i v neziskovej sfére, pričom je účinnou protiváhou k netransparentným a manipulatívnym taktikám. 

Ako kouči a manažéri zameraní na riešenie venujeme najviac energie objavovaniu toho, čo v systéme klienta funguje a tiež vďaka čomu to funguje. Objavené samohybné sily jednotlivcov a tímov potom využívame pri spoločnom budovaní riešení, ktoré sú v prostredí klienta priechodné a dlhodobo udržateľné.

 

Objav, čo funguje a rob toho viac.                         Steve de Shazer

Človeka oslov vždy najprv cez jeho zdroje.             Insoo Kim Berg 

História projektu

Na začiatku našej cesty stála manželská dvojica Insoo Kim Berg a Steve de Shazer z Brief Family Therapy Centre, Milwaukee, USA.

Vďaka nim a ich kolegom dnes môžeme využívať a ďalej rozvíjať prístup, ktorý je revolučný tým, že ponúka alternatívu k zaužívanému problem-solving modelu myslenia. 

To, ako nezištne Insoo a Steve dali svetu k dispozícii svoje rokmi získané know-how, a tiež ako ho dodnes zdieľajú profesionáli zameraní na riešenie s inými kolegami, nám slúži ako inšpirácia a jasný dôkaz toho, že spoluprácou možno dosiahnuť viac než súťažením.

Naši užívatelia

Projekt Kouč.sk je určený všetkým, ktorí chcú zažiť a ďalej zdieľať skúsenosť, že pri riešení väčšiny ľudských problémov nie je vôbec potrebné pátrať po príčinách a vinníkoch.

Chceme vám ním prinášať praktické informácie, využiteľné v každodennej manažérskej a koučovskej praxi, ale aj v osobnom živote.

Nájdete tu aktuálne termíny našich kurzov, seminárov, workshopov i bezplatných "ochutnávok".

Postupne chceme stránku naplniť príbehmi ľudí, ktorým koučovanie pomohlo dosiahnuť pracovné alebo životné ciele a ktorí úspešne uplatňujú prístup zameraný na riešenie pri manažovaní tímov.