Ako zostať sám sebou aj v najnáročnejších biznis situáciách (natívne koučovanie)

16.11.2015 21:16

Po 10 rokoch skúseností s vedením kurzov Systemický manažment a koučovanie (Co/Man B. Bystrica) a 5 rokoch vedenia kurzov Brief Coaching (SolutionSurfers International Luzern) som s niekoľkými kolegami vyvinula skupinu nových vzdelávacích a poradenských produktov. 

Prvý z nich sme už uviedli na trh - kurz Natívne koučovanie. Na ďalších troch pracujeme: Natívny manažment, Natívny leadership a Natívny predaj. 

S veľkou dávkou rešpektu k prirodzenosti a vrodeným danostiam človeka vyšľapávame cestu všetkému užitočnému, čo vieme ako ľudia objaviť sami v sebe. Nepotrebujeme k tomu zložité diagnostiky, žiadnu ezoteriku, premúdrelé typológie ani nákladné výskumy. Naše východiská sú jednoduché a ľahko uchopiteľné. Využívame pri nich prístup zameraný na riešenie aj iné systemické prístupy, ale v nich objavujeme nový zmysel a ďalšie súvislosti. 

Ako keď poznáte svoje bydlisko, jeho okolie, blízku lúku či les a zrazu ich uvidíte v úplne novom svetle. Viete sa na ne pozrieť svojimi očami, ale pohľadom, ktorým sa zvyčajne nepozeráte. Zreteľnejšie vnímate, čo ste doteraz zrakom ani sluchom nezachytávali a nad čím ste sa takto už dávno nezamýšľali. 

Všetkému rozumiete, lebo to vychádza z vášho vnútra, vašej prirodzenosti - nie z naučených poučiek, natrénovaných techník, prečítaných kníh a publikovaných výskumných štúdií či správ. 

Výsledkom je jednoduché, ľudsky prirodzené a účinné koučovanie, manažment, leadership, predaj aj ďalší rozvoj ľudí. 

Chcete viac? Príďte a zažite.