Brief Coach Training I. (PURE) - INTENZÍVNA ONLINE ŠKOLA (64 ACSTH) už v máji 2020

20.04.2020 23:59

Základný online kurz krátkeho, úsporného koučovania zameraného na riešenie, v ktorom sa naučíte účinne podporovať iných ľudí v realizácii želaných zmien. Vzájomná interakcia v skupine cez aplikáciu Zoom, kde účastníci vedú medzi sebou živé koučovacie rozhovory na skutočné témy a učia sa reflektovaním svojej praxe. Všetkých 11 kľúčových kompetencií kouča si osvojujete prirodzene a v priamej praxi nielen z obsahu, ale aj z procesu vedenia kurzu. Odnášate si z neho preto dvojnásobný úžitok.

S možnosťou pokračovať priamo v nadstavbových stupňoch PLUS a PRO až po medzinárodnú certifikačnú skúšku PCC (ACTP ICF). 

Viac info: https://www.kouc.sk/kurzy_koucingu/letna-zimna-skola-brief-coachingu/