Človeka oslov vždy najprv cez jeho zdroje (Insoo Kim Berg)

25.02.2012 04:21

Jednou z najobľúbenejších aktivít v našich kurzoch je tzv. klebetenie o zdrojoch. Zdrojmi pritom chápeme všetko, čo človek nosí v sebe a dokáže to využiť pri budovaní riešení - čiže jeho vedomosti, skúsenosti, schopnosti, vlastnosti, talenty, ...Môj švajčiarsky kolega, master kouč Dr. Peter Szabo, považuje za veľmi výdatný zdroj človeka jeho retrospektívnu aj perspektívnu pamäť... i keď to už môže niekomu znieť priveľmi učene :-).     

Klebetenie o zdrojoch je vlastne ohováraním obráteným naruby – teda ohováraním v dobrom. Že nám to znie čudne? Že sme v súvislosti so slovom „klebetenie“ zvyknutí spájať nedostatky a skôr negatívne vlastnosti ľudí než pozitívne?

Máme na to skutočne dosť dobrých dôvodov :-). Vyrastali sme a žijeme v kultúre, ktorá si všíma odchýlky od normy. Sme v tom starostlivo cvičení rodinnými, školskými i pracovnými autoritami. Len si spomeňte - keď sme sa správali podľa očakávaní, autority spravidla mlčali - považovali to za normálne. Ak sme sa však začali správať odlišne od očakávaní, prišla reakcia – niekto si nás určite všimol a hneď nám dal najavo, že no-no-no!

Americká terapeutka kórejského pôvodu, Insoo Kim Berg, so svojím kolegom a manželom Steve de Shazerom (jeho myšlienkam sa budem venovať niekedy nabudúce) viedli tím, ktorý pracoval opačným spôsobom ako bolo obvyklé. Namiesto toho, aby si všímali nedostatky, často nazývané aj „slabé stránky“ ľudí, sústredili pozornosť na ich schopnosti, potenciál, talenty - teda ich silné stránky, zdroje, ktoré im pomáhajú správať sa želaným, resp. spoločensky akceptovateľným spôsobom.

Na svojich kurzoch zvyknem ich prístup ilustrovať príbehom alkoholika, ktorého by pravdepodobne väčšina terapeutov liečila tak, že by diagnostikovala, čo mu chýba k tomu, aby dokázal žiť triezvym životom. Zrejme by pátrali po príčinách jeho opakovaných recidív a faktoroch, ktoré ich podporujú.

Terapeuti z tímu Insoo a Stevea obracali pozornosť na tie momenty, kedy ten človek mal možnosť sa napiť, mal k tomu všetky podmienky, a predsa to neurobil. Zisťovali, vďaka čomu to dokázal – pomáhali mu objavovať svoje vlastné vnútorné zdroje a využívať ich pre budovanie budúcich riešení. Z ich prístupu (nazýva sa prístup zameraný na riešenie) vyžaroval rešpekt, láska k človeku, prijatie, azda aj pochopenie pre jeho ľudské nedokonalosti a nedostatky.

Insoo si svojím správaním vyslúžila označenie „WOW lady“ – dokázala sa s obdivom vyjadrovať o veciach, ktoré sa iným zdali bežné. Bola majsterkou v oceňovaní ľudí, v uznanlivom postoji ku všetkému, čo dosiahli, vo vyzdvihovaní ich jedinečnosti, v neochvejnej dôvere v ich schopnosť najlepšie rozumieť svojim veciam a rozlišovať, čo je pre nich dobré a čo nie, a samozrejme v ich schopnosť hľadať a nájsť vlastné riešenia probémov. Mala vycibrený sluch na zachytávanie aj tých zdrojov, ktoré sa dali sotva tušiť...    

Zdá sa to celkom jednoduché – pozerať sa na človeka nie ako na pohár, ktorý treba naplniť, ale ako na žaluď, ktorý má v sebe všetko potrebné na to, aby z neho vyrástol krásny silný  strom. Ktovie, čo by sa stalo, keby sme sa dnes - aspoň na pár minút - pozerali na ľudí okolo seba cez takúto optiku aj my? Ak sa rozhodnete skúsiť to, dajte vedieť, čo ste zistili... :-)