Nový kurz Brief Coaching už od 10. apríla 2013

13.03.2012 21:30

Jarný beh, 1. trojdňový modul.  

V kurze ešte sú voľné miesta. 

Viac informácií, Online prihláška