Stačí, keď viete, čo chcete... aspoň na začiatok

18.12.2011 10:22

Často a rada spomínam na mladú kolegyňu, ktorá s nami spolupracovala v Co/Mane ako asistentka počas prvých rokov jeho fungovania. 

Júlia, ako ju tu nazvem, sa s nami skontaktovala ešte ako študentka odboru manažment a marketing. Odporučila nám ju vedúca katedry, ktorá bola aj vedúcou jej diplomovej práce. Okrem toho, že nám popri svojej diplomovke výdatne pomohla pripraviť prvú medzinárodnú konferenciu o koučovaní, absolvovala už počas štúdia aj dlhodobý výcvik systemického manažmentu a koučovania. Vedela, že na trhu to ako koučka bude mať ťažké, pretože u nás vtedy ešte mladí kouči neboli v kurze, napriek tomu urobila nesmierny kus práce pre nás i pre seba.

Dokázala mi vytvoriť účinný back-office, ale bola mi nápomocná aj pri akciách v teréne, keď sme potrebovali skupinu rozdeliť na dve časti. Stačilo jej povedať, čo má byť výstupom danej aktivity a jednu časť skupiny som mohla prenechať na ňu - Júlia už vedela, čo má s ňou robiť. Pracovná oblasť však nebola jediná, v ktorej ma táto skvelá mladá kolegyňa každým svojím činom presviedčala o tom, že mať cieľ a ísť si za ním má zmysel. Už vtedy vedela, že chce žiť a pracovať v USA - a dnes tam je, vydatá za svojho vyvoleného muža.       

Vrátim sa však na začiatok: keď sme tvorili prvé marketingové nástroje firmy, hľadali sme aj slogan spoločnosti. Moja profesionálne deformovaná myseľ koučky a lektorky ma vždy vedie k premýšľaniu o cieľoch... Po tom, čo som napísala o Júlii, vás asi neprekvapí, že práve pri pozorovaní jej svedomitého smerovania k svojim cieľom mi prvý raz napadlo spojenie "stačí, keď viete, čo chcete".

Keď som s Júliou tento zárodok sloganu konzultovala, nevedela sa s ním stotožniť - zdal sa jej tvrdý, drzý, provokatívny. Napriek tomu aj po širokom brainstormingu medzi mnohými inými možnými sloganmi napokon toto spojenie u nás vyhralo. Doplnili sme k nemu úvod, ktorý ho zmäkčuje a zreálňuje, a tak sa veta "Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete" stala naším krédom i okrídlenou vetou na našich kurzoch koučovania. 

V každodennej reči ľudia často hovoria o tom, čo sa im nepáči, čo nechcú... Je to normálne, bežné, prirodzene ľudské.

Možno aj vy máte niečo, čo vám vadí, prekáža, bráni vám žiť šťastne a spokojne. Ako brief koučka si trpezlivo vypočujem, čo v práci alebo súkromnom živote nechcete zažívať, lebo nemám fóbiu zo slova problém či ťažkosť, ani sa ich nesnažím eufemicky meniť na "výzva" alebo iné moderné náhradky. Veľmi skoro však odo mňa môžete očakávať jednu z najproduktívnejších koučovských otázok "A čo by ste chceli mať namiesto toho?" 

Pre začatie akejkoľvek spolupráce - koučovanie, vzdelávanie, konzultáciu - totiž potrebujem vedieť práve to, čo chcete dosiahnuť, a to dokonca dosť konkrétne. Prečo? Preto, aby sme išli rovnakým smerom a nestrácali čas niečím, čo s vaším cieľom vôbec nesúvisí... A tiež preto, že keď to budete formulovať pre mňa, možno sa prekvapíte, ako ste si to prvý raz úplne konkrétne sformulovali aj sami pre seba :-).

Do koučovania, priatelia!