Certifikovaný kouč - zručnosti, myslenie, prístup, aplikácia

Certifikovaný kouč - zručnosti, myslenie, prístup, aplikácia

Kurz pre koučov aj koučujúcich manažérov a lídrov v biznise, neziskovom sektore a verejnej správe obsahuje:

 • A. sebaskúsenosť - zážitok v pozícii klienta / partnera, 
 • B. metodiku krátkeho koučovania zameraného na riešenie (Brief Coaching) a praktický nácvik koučovacích rozhovorov v skupine
 • C. teóriu a filozofiu systemického manažmentu a host leadershipu, prácu so sebareflexio prvého a druhého rádu
 • D. koučovací prístup a prístup zameraný na riešenie aplikovaný v rôznych oblastiach využitia (manažment, leadership, výchova a vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálne služby, orgány a organizácie verejnej správy, neziskové organizácie) 
 • E. praktický nácvik a realizáciu koučovacích rozhovorov zameraných na riešenie v oblasti, kde účastník pôsobí alebo sa chystá pôsobiť (neplatená aj platená prax)
 • F. mentoring a supervíziu koučovania individuálne aj v skupine
 • G. praktickú záverečnú skúšku.    

Organizácia kurzu: 

 • trojdňové prakticky orientované skupinové moduly (metodika, nácvik koučovacích rozhovorov pod supervíziou, sebareflexia)
 • intenzívna práca v medzičase (štúdium širokého spektra odborných zdrojov, vedenie rozhovorov v rámci skupiny aj s externými partnermi, individuálna písomná sebareflexia, spoločná reflexia v skupine, príprava úloh na nasledujúci 3-dňový modul, telekonferencia) 
 • prax v teréne s následným individuálnym a skupinovým mentoringom realizovaných koučovacích rozhovorov, supervízia.  

Trvanie kurzu a cena: 

 • Trvanie: v štandardnej forme 9 - 12 mesiacov, v intenzívnej forme cca 3 mesiace
 • Celková časová náročnosť: 371 hodín. 
 • 3490 EUR (konečná cena, kurz je vhodný aj na financovanie cez úrady práce - KOMPAS, REPAS). 
Možnosti uplatnenia absolventa: 
 • ako koučujúci manažér, majiteľ spoločnosti, živnostník, interný kouč v biznise aj v nepodnikateľských organizáciách
 • ako externý kouč s pôsobením v podnikateľskom aj nepodnikateľskom sektore. 
 

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte e-mailom info@kouc.sk alebo telefonicky na 0905 726 916.